Hạt Giống Sung Mỹ

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Mỹ
- Nhiệt độ gieo: 15 - 25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 10 - 30°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian trồng: Quanh Năm (tốt nhất tháng 5, 6)
- Thời gian ra hoa: 1-2 Năm