Hạt Giống Nho Pháp Leo

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Pháp
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-30°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 7 ngày
- Chiều cao cây: Dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Quanh Năm (Tốt nhất tháng 10, 11, 12)
- Thời gian thu hoạch: 1 Năm