Hạt Giống Nho Lùn

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Mỹ
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-32°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 1, 11, 12
- Thời gian ra hoa: 1 Năm