Hạt Giống Hoa Ty Gôn

45,000 đ


Hết hàng

- Đóng gói: 4 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 10-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 10-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 15 ngày
- Chiều cao cây: Dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Quanh Năm