Hạt Giống Hoa Mộc Lan

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 5 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Nhật
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 10-30°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 15 ngày
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 2, 3, 4, 8, 9, 10
- Thời gian thu hoạch: 1-2 Năm