Hạt Giống Hoa Mai Địa Thảo Kép Mix – Hoa Ngọc Thảo Kép Mix

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 20 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: 130-150 cm
- Thời vụ gieo trồng: Quanh Năm
- Thời gia thu hoạch: 65-70 ngày