Hạt Giống Hoa Anh Đào

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 5 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Nhật
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-32°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 10, 11
- Thời gian ra hoa: 1-2 Năm