Hạt Giống Dưa Lê Siêu Ngọt Ngân Hương

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 20 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhiệt độ gieo: 25-32°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 20-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 7 - 15 ngày
- Chiều cao cây: Dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Quanh năm (tốt nhất tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
- Thời gia thu hoạch: 45-50 Ngày