Hạt Giống Dưa Lê Hàn Quốc

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nhiệt độ gieo: 15 - 25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15 - 35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Chiều cao cây: Dây Leo
- Thời gian trồng: Tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Thời gian thu hoạch: 3 tháng