Hạt Giống Đậu Bắp Xanh

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Gram/Gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhiệt độ gieo: 20-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-38°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: 130-150 cm
- Thời vụ gieo trồng: Quanh Năm (Năng suốt tốt nhất trồng tháng 9, 10)
- Thời gia thu hoạch: 35-40 ngày