Hạt Giống Củ Dền Đỏ

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 2 Gram/Gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhiệt độ gieo: 15-22°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-25°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Chiều cao cây: 20-30 cm
- Thời gian trồng: Quanh năm (Hợp nhất tháng 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12)
- Thời gian thu hoạch: 60 Ngày