Hạt Giống Củ Cải Khổng Lồ

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 20-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 20-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: 20-30 cm
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12
- Thời gia thu hoạch: 60-70 ngày