Hạt Giống Cây Việt Quất

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 30 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 15 ngày
- Chiều cao cây: Dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 2, 3, 4, 5, 6
- Thời gian thu hoạch: 1-2 Năm