Hạt Giống Cây Mâm Xôi Đen

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 30 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-32°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian hạt nảy mầm: 2 Tháng
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 2, 3, 4
- Thời gian ra hoa: 4-5 Tháng