Hạt Giống Cây Ăn THịt – Cây Bẫy Kép

35,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 20-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 20-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Chiều cao cây: 10-20 cm
- Thời gian gieo trồng: Quanh Năm
- Đặc tính: bắt côn trùng, ruồi muỗi