Hạt Giống Cây Ăn Quả Kiwi

30,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 30 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 4-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 4-30°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12
- Thời gian ra hoa: 1-2 Năm