Hạt Giống Cải Ngồng Đỏ

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 5 Gram/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-32°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Màu sắc: Đỏ
- Thời vụ gieo trồng: Quanh Năm (Tốt nhất tháng, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
- Thời gia thu hoạch: 35 – 40 Ngày