Hạt Giống Cải Cầu Vồng – Cải 7 Sắc

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 50 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 15-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 7 - 10 ngày
- Chiều cao cây: 15-20 cm
- Màu sắc: xanh
- Thời vụ gieo trồng: tháng 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11
- Thời gia thu hoạch: 55-65 ngày