Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ Cao Sản

15,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 0.5 Gram/Gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhiệt độ gieo: 15-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-55°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: 25-30 cm
- Màu sắc: xanh
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 8, 9, 10, 11
- Thời gia thu hoạch: 30-35 ngày