Hạt Giống Cải Bẹ Hoa Hồng

0 đ


Hết hàng

- Đóng gói: 1 Gram/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Thời vụ gieo trồng: Quanh Năm
- Thời gia thu hoạch: 45 - 55 ngày