Hạt Giống Cà Pháo Xanh Cao Sản

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 1 Gram/Gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-32°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: 100-150 cm
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 11, 12
- Thời gia thu hoạch: 80-90 ngày