Hạt Giống Cà Chua Đen

35,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 5 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Mỹ
- Nhiệt độ gieo: 20-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-30°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
- Thời gia thu hoạch: 80-110 ngày