Hạt Giống Cà Chua Bi Lùn Đỏ

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 30 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 15-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-32°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 7 - 15 ngày
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Thời gia thu hoạch: 80-90 Ngày