Hạt Giống Bí Ngô Đỏ F1

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Thái Lan
- Nhiệt độ gieo: 20-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 20-32°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 7 - 15 ngày
- Chiều cao cây: Dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 1, 2, 8, 9
- Thời gia thu hoạch: 75 - 80 Ngày