Hạt Giống Bầu Thiên Nga

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 5 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Đức
- Nhiệt độ gieo: 20-25°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-35°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Thời gia thu hoạch: 80-90 ngày