Hạt Giống Bầu Lai F1

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Thái Lan
- Nhiệt độ gieo: 20-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 15-40°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Thời gia thu hoạch: 50-60 ngày