Hạt Giống Bầu Hồ Lô Cao Sản

25,000 đ
Số lượng:


   Đặt hàng

- Đóng gói: 10 Hạt/Gói
- Xuất xứ: Việt Nam
- Nhiệt độ gieo: 15-30°C
- Nhiệt độ sinh trưởng: 18-40°C
- Độ thuần: > 99%
- Tỷ lệ nảy mầm: >80%
- Thời gian nảy mầm: 5 - 10 ngày
- Chiều cao cây: dây leo
- Thời vụ gieo trồng: Quanh Năm
- Thời gia thu hoạch: 80-100 ngày