Đặc tính 31 giống Cà Chua được trồng thịnh hành tại Việt Nam

1. Đặc tính giống Cà Chua AN 1

1. Giống Cà Chua AN 1 được chọn lọc từ tập đoàn giống cà chua của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau châu Á (AVRDC). Giống được phép khu vực hóa năm 1999 – Viện KHKT nông nghiệp Việt Nam.

2. Thời gian sinh trưởng Cà Chua AN 1 từ trồng đến kết thúc thu hoạch ờ vụ Xuân Hè là 70-80 ngày. Dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn. Cây cao 120-140 cm. Năng suất trung bình ở vụ Xuân Hè là 150-200 tạ/ha, ờ vụ Đông là 300-350 tạ/ha. Ở vụ Xuân Hè mỗi cây có 14-16 quả. Khối lượng bình quân I quả là 30-40g.

Giống Cà Chua AN 1 có đặc tính chống chịu khá với bệnh do virut và bệnh héo xanh.

3. Giống Cà Chua AN 1 có khả năng chịu nhiệt khá, nên có thể trồng ở thời vụ Thu Đông sớm và Xuân muộn, để có cà chua cung cấp vào thời kỳ khan hiếm rau.

Cà Chua AN 1 trồng thích hợp ở các tỉnh đồng  bằng, trung du Bắc Bộ và các tỉnh khu 4 cũ. Cách trồng hạt giống cà chua: lên luống nông 130-150 cm. Trồng cây cách cây 35-40 cm, hàng cách hàng 60 cm. Mật độ trồng là 3.200-3.500 cây/ha.

Luợng phân bón cho 1 ha là: 20-25 tấn phân chuồng + 120kg N + 100kg PA + 130-150kg K20.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

2. Đặc tính giống Cà Chua AN2

1. Giống Cà Chua AN2 được chọn lọc từ tập đoàn cà chua chịu nóng nhập từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau châu Á (AVRDC). Được phép khu vực hóa năm 1999.

2. Giống Cà Chua AN2 thuộc dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn. Cây cao 120-140 cm. Năng suất trung bình ờ vụ Xuân Hè là 200-250 tạ/ha quả, ở vụ Đông là 400-500 tạ/ha. Tỷ lệ đậu quả cao. Mỗi cây có 22-25 quả ở vụ Đông, 12-15 quả ở vụ Xuân Hè. Khối lượng binh quân 1 quả là 40-50 g. Quả tròn có màu đỏ. Thịt quả dày. Tỷ lệ chất dễ tan cao.

Thời gian từ trồng đến thu hoạch xong trong vụ Xuân Hè là 75-80 ngày. Cây cao trung bình. Thân lá phát triển tốt. Quả chín tương đối tập trung.

Giống Cà Chua AN2 có đặc tính chống chịu cao với bệnh do virut và bệnh héo xanh. Khả năng chịu nóng tốt.

3. Cà Chua AN2 thích hợp trồng ở vụ Thu Đông sớm và Xuân Hè muộn. Giống có khả năng chịu nóng tốt nên thích hợp cho việc rải vụ. Kỹ thuật trồng và chăm sóc tương tự như với giống AN 1.

3. Đặc tính giống Cà Chua Ba Lan trắng

1. Giống Cà Chua Ba Lan trắng nhập từ Ba Lan.

2. Cây thấp lùn, lóng ngắn, lông dày. Lá mỏng, màu xanh nhạt, răng cưa trung bình. Hoa tự thuộc loại đơn giản. Quả khi còn non có màu xanh trắng. Hình dáng quả tròn, không có múi. Khi chín, quả có màu xanh trắng. Hình dáng quả tròn, không có múi. Khi chín, quả có màu đỏ, có 3 ngăn hoặc nhiều hem. Kích thước quả thuộc loại trung bình. Giống thuộc loại sinh trưởng hữu hạn. Thời gian sinh trưởng là 117-120 ngày. Năng suất trung bình đạt 150-200 tạ/ha. Chất lượng quả thuộc loại trung bình khá.

Giống Cà Chua Ba Lan trắng có đặc tính chống chịu trung bình với bệnh mốc sương, bệnh đốm nâu. Chống chịu kém với bệnh héo xanh vi khuẩn.

3. Cà Chua Ba Lan trắng có thể gieo trồng nhiều vụ trong năm. Nhưng thường chỉ cho năng suất cao ở vụ Xuân Hè và Thu Đông.

4. Đặc tính giống Cà Chua Ba Lan xanh

1. Giống Cà Chua Ba Lan xanh được nhập từ Ba Lan.

2. Giống Cà Chua Ba Lan xanh thuộc loại hình sinh trưởng bán hữu hạn. Thời gian sinh trưởng là 115-120 ngày. Cây cao trung bình. Lá có màu xanh nhạt. Hoa tự trung gian. Quả tròn. Khi chín quả có màu đỏ thẫm. Thịt quả mềm nên khó bảo quản và dễ hỏng khi vận chuyển. Quả có kích thước trung bình. Chất lượng quả tương đối tốt. Năng suất trung bình là 250-300 tạ/ha.

Giống Cà Chua Ba Lan xanh có đặc tính chống chịu khá đối với bệnh đốm nâu, sâu đục thân. Chống chịu trung bình với bệnh mốc sương và bệnh do virut.

3. Cà Chua Ba Lan xanh trồng thích hợp ở vụ Xuân Hè và vụ Đông Xuân.

5. Đặc tính giống Cà Chua CS1

1. Giống Cà Chua CS1 được nhập từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau châu Á (AVRDC). Được phép khu vực hóa năm 1994 – Trung tâm kỹ thuật rau quả Hà Nội.

2. Giống Cà Chua CS1 thuộc dạng hình sinh trưởng hữu hạn. Chiều cao cây trung bình, thường là 60-70 cm. Có thể trồng không cắm giàn ở những chân ruộng cao, thoát nước. Giống có thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng trên dưới 120 ngày. Mỗi cây có binh quân 2-3 cành. Cây sai quả: 20-30 quả/cây. Quả nhỏ, khối lượng bình quân là 40-50g.

Năng suất khá cao, trung bình là 250-300 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh có thể đạt 350-400 tạ/ha. Chất lượng quả cao hơn các giống Ba Lan và giống cà chua múi Hà Nội.

Giống Cà Chua CS1 có đặc tính chống chịu khá đối với bệnh do virút. Khả năng chịu nhiệt khá.

3. Cà Chua CS1 thích hợp trồng ở vụ Xuân Hè và vụ Đông sớm. Để đạt năng suất và phẩm chất cao, cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau:

Vụ Xuân Hè gieo hạt vào 15/2-30/3. Trồng vào 15/3-25/4. Thu hoạch vào 1/6-10/7. Vụ Đông sớm, gieo hạt vào 15/6-15/7. Trồng vào 10/7-10/8. Thu hoạch vào 15/9-15/10.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 15-20 tấn phân chuồng + 400kg phân urê + 400kg phân supe phốt phát + 400kg phân sunphát kali. Cách bón: Phân chuồng và phân lân bón lót toàn bộ. Bón thúc đợt 1: 25% lượng phân urê + 25% lượng phân kali. Bón thúc đợt 2: 50% lượng phân urê + 50 lượng phân kali. Bón thúc đợt 3: tương tự như lượng phân bón cho bón thúc đợt 1.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

6. Đặc tính giống Cà Chua Cà chua múi

1. Giống Cà Chua Cà chua múi địa phương. Được trồng từ lâu đời ờ các tỉnh phía Bắc.

2. Phần lớn các giống cà chua múi đều thuộc loại hình sinh trưởng vô hạn. Cây cao 150-250cm. Cành lá phát triển mạnh. Lá có màu xanh vàng. Thời gian sinh trưởng là 130-140 ngày. Năng suất trung bình là 200-300 tạ/ha. Quả có nhiều múi.

Giống cà chua múi Hà Nội có thân cao, màu xanh, lòng màu xanh thẫm. Quả tròn dẹt. Múi không rõ. Cây thấp thân mảnh.

Giống cà chua múi Hà Nội có thâm canh, màu xanh, lóng dài, phân nhánh mạnh. Lá màu xanh vàng, răng cưa trung bình. Hoa có màu vàng nhạt. Hoa tự phức tạp. Quả có kích
thước trung bình, có nhiều múi, dạng tròn dẹt, khi chín có màu đỏ.

Trong vụ Xuân Hè quả có màu đỏ da cam. Hình dạng quả không hấp dẫn đối với người tiêu dùng.

Giống Cà Chua Cà chua múi có đặc tính chống chịu khá đối với bệnh do virút. Chống chịu trung bình đối với bệnh mốc sương vã bệnh đốm nâu. Khả năng chịu nhiệt khá.

3. Cà Chua Cà chua múi có thể trồng được nhiều vụ trong năm. Thường được trồng nhiều ở vụ Xuân Hè và vụ Hè Thu.

7. Đặc tính giống Cà Chua Dây Đông Anh

1. Giống Cà Chua Dây Đông Anh là cà chua địa phương.

2. Giống Cà Chua Dây Đông Anh thân mảnh nhỏ, bở lan. Lá màu xanh, bản lá mỏng. Thời gian sinh trưởng là 120-125 ngày. Năng suất trung bình là 150-170 tạ/ha. Quả chúi có màu đỏ. Ở vụ Hè Thu quả chín có màu đỏ da cam. Quả nhỏ, có 2-3 ngăn. Chất lượng quả trung bình. Giống có đặc tính chống chịu sâu bệnh ở mức trung bình.

3. Giống Cà Chua Dây Đông Anh là giống cà chua chịu nhiệt. Thời vụ gieo trồng chủ yếu là vụ Hè Thu. Trồng vào các tháng 7-8. Thu hoạch vào CUỐI tháng 10.

Giống Cà Chua Dây Đông Anh có thể gieo trồng trong vụ Xuân Hè góp phần giải quyết rau giáp vụ và làm phong phú thêm chủng loại rau.

8. Đặc tính giống Cà Chua Hồng Lan

1. Giống Cà Chua Hồng Lan được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc từ 1 dạng đột biến tự nhiên của giống cà chua Ba Lan. Được công nhận giống năm 1994 – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

2. Giống Cà Chua Hồng Lan thuộc dạng hình sinh trưởng hữu hạn. Cây con sinh trưởng nhanh, phát triển đều. Cây trưởng thành thân lá gọn. Thời gian sinh trưởng là 105-115 ngày. Năng suất trung bình là 250-300 tạ/ha. Quả có dạng tròn đầy, không múi. Thời kỳ quả non, vai và dọc quả có màu xanh. Quả ra tập trung. Thời gian thu hoạch quả vào cuối tháng 12 đến giữa tháng 2. Phẩm chất quả khá. Năng suất tương đối ổn định.

Giống Cà Chua Hồng Lan có đặc tính chống chịu khá đối với bệnh mốc sương, bệnh do virút.

3. Cà Chua Hồng Lan thích hợp trồng ở vụ Đông trên đất cấy 2 vụ lúa. Gieo hạt vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Trồng vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Không nên gieo muộn, vì sẽ bị bệnh mốc sương hại nặng.

Cách trồng: lên luống rộng 140 cm. Trồng hàng kép. Hàng cách hàng 70 cm. Cây cách cây 45-50 cm. Có thể trồng không giàn, nhưng có giàn thì năng suất cao hơn,

Phân bón cho 1 ha là: 20 tấn phân chuồng + 220 kg phân urê + 500 kg phân supe phốt phát + 220 kg clorua kali hoặc sunphát kali.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

9. Đặc tính giống Cà Chua HP5

1. Giống Cà Chua HP5 được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể liên tục nhiều năm từ giống cà chua Nhật Bản. Được công nhận giống năm 1988.

2. Giống Cà Chua HP5 thuộc dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn. Chiều cao cây trung bình 90 cm. Có khả năng phân cành hữu hiệu lớn, Cây có 3-4 cành cấp 1 và 2-3 cành cấp 2. Thuộc nhóm giống dài ngày. Thời gian từ trồng đến thu hoạch xong là 120-135 ngày.

Năng suất trung bình là 350-400 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt trên 500 tạ/ha. Mỗi xây có trung bình 15-20 quả. Khối lượng 1 quả là 100-500g. Mỗi cây cho trung bình 2,3-2,7 kg quả. Quả tròn hơi thuôn, chia múi không rõ. Vài quả bé nhỏ có màu xanh không vân. Khi chín quả có màu đỏ tươi. Hạt ít. Khối lượng 1000 hạt là 30 g. Quả có phẩm chất tốt. Cùi dày, chắc, ít hạt. ít bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

Giống Cà Chua HP5 có khả năng chống chịu với bệnh mốc sương, bệnh đốm vàng ớ mức khá. Chống chịu trung bình với các loại sâu bệnh khác. Chống chịu tốt với các điều kiện bất thuận lợi như: hạn, nóng, rét.

3. Cà Chua HP5 trồng thích hợp ở vùng chuyên canh rau, có khả năng đầu tư thâm canh trên các chân đất cát pha hoậc thịt nhẹ, chủ động tưới tiêu nước.

Thời vụ: ở đồng bằng và trung du Bắc bộ, vụ Đông Xuân gieo hạt vào đầu tháng 8-30/9. Vụ Xuân Hè gieo hạt vào đầu tháng 12-15/1.0 các tỉnh phía Nam có thể gieo vào các tháng trong mùa khô.

Cà Chua HP5 trồng khi cây con có 5-6 lá thật, vào khoảng 25-30 ngày tuổi. Lên luống rộng 150-170 cm, kể cả rãnh. Trồng 2 hàng, hàng cách hàng 80 cm, cây cách cây 45 cm. Mật độ là 25.000 + 30.000 cày/ha.

Phân bón cho 1 ha là: 25 tấn phân chuồng + 200 kg N + 180 kg P20, + 150 kg K20. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân. Bón thúc lần 1 sau khi trồng 7-10 ngày: 1/6 lượng phân N + 1/6 lượng phân K. Bón thúc lần 2 sau khi trồng 20-25 ngày: 2/6 lượng phân N 4- 2/6 lượng phân K. Bón thúc lần 3 khi cây ra hoa: 2/6 lượng phân N + 2/6 lượng phân K. Bón thúc lần 4 khi thu quả đợt 1 xong: bón toàn bộ số phần còn lại.

Chú ý: Vụ Đông Xuân sớm, cần làm giàn che vườn ươm và cắm giàn cho cây ở ruộng sản xuất, vì là giống sinh trưởng bán hữu hạn, dài ngày. Thu để giống khi quả chín hoàn toàn. Thu hoạch để bán quả khi quả chín 1/3 đến 2/3.

10. Đặc tính giống Cà Chua Lai số 1

1. Giống Cà Chua Lai số 1 là con lai F1 của tổ hợp lai PxHLl, và 16 X số 7. Được phép khu vực hóa năm 1999 – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

2. Giống Cà Chua Lai số 1 có dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn. Cây to, mập, sinh trưởng khỏe. Thời gian sinh trưởng trung bình. Năng suất trung bình là 400-450 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 500-550 tạ/ha. Quả tròn, khi chín có màu đỏ thẫm, hấp dẫn. Khối lượng bình quân 1 quả là 90-100g. Mỗi cây có 19-20 quả.

3. Cà Chua Lai số 1 có thể gieo trồng ở các thời vụ từ Thu Đông năm trước đến vụ Xuân năm sau. Tuy nhiên thời vụ thích hợp là vụ Đông chính vụ: gieo vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Trồng vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. trồng cần lên luống rộng 150-160 cm. Trồng 2 hàng. Hàng cách hàng là 65-70 cm. Cây cách cây là 40-45 cm.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 25-30 tấn phân chuồng + 300-320 kg phân urê + 500 kg phân supe phốt phát + 300-350 kg phân clorua kali. Giống này các thể thâm canh cao hơn các giống khác.

11. Đặc tính giống Cà Chua Lai Số 2

1. Giống Cà Chua Lai SỐ 2 được chọn từ con lai của tổ hợp lai PxHLl và 16 X số 7. Được phép khu vực hóa năm 1999.

2. Cây cao 150-180 cm. Thân cây mập, sinh trưởng và phát triển khá. Thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến kết thúc thu hoạch là 90-120 ngày. Năng suất trung bình là 400-450 tạ/ha. ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 550 tạ/ha. Quả tròn hơi dài. Khi chín có màu đỏ tươi. Số quả ở 1 cây trung bình là 16-18 quả. Khối lượng bình quân 1 quả là 95-110 g.

Giống Cà Chua Lai Số 2 có đặc tính chống chịu khá với bệnh mốc sương. Chống chịu với các loại bệnh do virút ở mức trung bình.

3. Cà Chua Lai Số 2 có thể trồng ở các thời vụ từ vụ Thu Đông năm trước đến vụ Xuân năm sau tại các tỉnh phía Bắc. Thời vụ thích hợp là ở vụ Đông chính vụ: gieo vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Trồng vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. trồng cần lên luống rộng 150-160 cm. Trồng 2 hàng. Hàng cách hàng 65-70 cm. Cây cách cây 40-45 cm.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 25-30 tấn phân chuồng + 300-320kg phân urê + 500kg phân supe phốt phát + 300-350kg phân clorua kali. Có thể thâm canh cao hơn các giống cà chua khác.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

12. Đặc tính giống Cà Chua MV1

1. Giống Cà Chua MV1 được chọn lọc từ 1 giống cà chua Mônđavi (Liên Xô cũ). Được công nhận giống năm 1998 – Trường Đại học nông nghiệp 1.

2. Giống Cà Chua MV1 ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng là 90-100 ngày. Thời gian từ trồng đến thu hoạch quả lần đầu là 50-63 ngày. năng suất chính vụ là 520-600 tạ/ha. Năng suất ờ trái vụ là 330-460 tạ/ha. Tỷ lệ đậu quả cao. Quả có kích thước vừa phải. Quả chín có màu đỏ tươi, thích hợp với thị hiếu người tiêu dùng. ít bị dập nát khi vận chuyển.

Giống Cà Chua MV1 có đặc tính chống chịu tốt với bệnh xoăn lá. Chịu được nhiệt độ cao và độ ẩm thay đổi.

3. Cà Chua MV1 trồng chủ yếu ở vụ Đông Xuân, trên đất cấy 2 vụ lúa. Có thể trồng trái vụ để giải quyết rau giáp vụ vào vụ Xuân Hè và Thu Đông, ở vụ trái cần đất thoát nước và lên luống cao.

13. Đặc tính giống Cà Chua P375

1. Giống Cà Chua P375 được tao ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể nhiều lẩn từ giống cà chua Đài Loan. Được công nhận giống nãm 1994 – Trung tâm kỹ thuật rau quả Hà Nội.

2. Giống Cà Chua P375 thuộc dạng hình sinh trưởng vỏ hạn. Chiều cao cây trung bình là 160-180 cm. thân lá to, màu xanh đậm. Thuộc nhóm giống dài ngày. Thời gian từ trồng đến kết thúc thu hoạch ở vụ Đông Xuân là 140-150 ngày, ở vụ Thu Đông và Xuân Hè là 130-140 ngày.

Giống Cà Chua P375 có tiềm năng năng suất rất cao. Ở vụ Thu Đông và Xuân Hè năng suất trung bình là 400-450 tạ/ha, ở vụ Đông Xuân là 500-650 tạ/ha. Ở những nơi có trình độ thâm canh cao, năng suất đạt đến 700-800 tạ/ha. Quả hình cầu cao thành. Dạng quả đẹp. Vài quả màu xanh. Khi chín quả có màu đỏ tươi. Khối lượng bình quân 1 quả là 100-1 lOg. Quả có phẩm chất tốt. Thịt quả dày, ít không hạt. Ăn ngon, vị đậm. Vỏ quả dày, ít bị nứt và dập nát, thuận lợi cho bảo quản và vận chuyển. Có thể xuất khẩu được. Tuy nhiên, giống có độ đồng đều về dạng quả chưa cao: 90% số quả có dạng quả hồng cao thành, 10% số quả có dạng quả dài như quả đu đủ.

Giống Cà Chua P375 có đặc tính chịu khá với bệnh mốc sương, bệnh héo xanh, bệnh đốm nâu. Chống chịu với bệnh do virut tương đối khá. Chống chịu với các loại sâu bệnh khác ở mức trung bình. Khả năng chịu nhiệt tốt nên có thể trồng cả ở vụ Thu Đông và vụ Xuân Hè. Chịu hạn kém.

3. Cà Chua P375 thích hợp trồng ở các vùng chuyên canh rau, có điều kiện đầu tư thâm canh để phát huy tiềm năng cho năng suất cao. Phát triển tốt trên các chân đất cát pha hoặc thịt nhẹ, chủ động tưới tiêu.

Thời vụ ở các tỉnh phía Bắc: vụ Thu Đông gieo vào 25-30/7, trồng vào 15-25/8. Vụ Đông Xuân gieo vào 20-25/8, trồng vào 10-20/9, Vụ Xuân Hè gieo vào 15-20/12, trồng vào 15-20/1. Trồng khi cây con có 5-6 lá thật, vào khoảng 25-30 ngày tuổi. .Lên luống rộng 150-170 cm. trồng hàng kép. Hàng cách hàng 65-75 cm. Cây cách cây 40-45 cm.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 35-40 tấn phân chuồng + 350-400 kg phân urê + 400-500 kg phân supe phốt phát + 350-400 kg phân sunphát kali. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân. Bón thúc Lấn 1 sau khi trồng 7-10 ngày: 15% phân urê + 15% phân sunphát kali. Bón thúc lần 2 sau khi trồng 30-40 ngày, khi cây đang ra hoa đâu quả: 25% phân urê + 25% phân sunphát kali. Bón thúc lần 3 sau khi trồng 60-80 ngày, khi cây có quả đang lớn nhanh: 30% phân urê + 35% phân sunphát kali. Bón thúc lần 4 khi đã thu hoạch chùm quả thứ 1, thứ 2: số phân urê và phân sunphát kali còn lại.

Chú ý: Trồng cây con đúng tuổi. Làm giàn cao, thoáng và chắc chắn. Tỉa nhánh sớm và triệt để, chỉ để lại 2 thân: 1 thân chính và 1 nhánh dưới chùm hoa thứ nhất. Không bấm ngọn. Bón đủ phân, cắt bỏ lá gốc để giảm sâu bệnh và thu quả nhiều lần. Nên trồng xen hoặc trồng gối với các loại rau ăn lá, đậu cô ve, dưa lê…

14. Đặc tính giống Cà Chua Red crown 250

1. Giống Cà Chua Red crown 250 được nhập từ Đài Loan. Công ty Giống cây trồng miền Nam.

2. Giống Cà Chua Red crown 250 thuộc dạng sinh trưởng vô hạn. Sinh trưởng mạnh. Phân cành nhiều. Thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến khi thu hoạch xong là 100-115 ngày. Bắt đầu thu hoạch sau khi trồng 60-65 ngày. Dễ ra hoa kết quả trong điều kiện nóng ẩm. Quả tròn, chia múi không rõ. Khi chín, quả có màu đỏ đẹp. Khối lượng 1 quả là 70-80g. Thịt dày, ít hạt. Quả cứng, ít bị dập nát khi vận chuyển.

Giống Cà Chua Red crown 250 có khả năng chống chịu với bệnh héo tươi, bệnh thối hạch.

3. Cà Chua Red crown 250 có thể ưồng nhiều vụ trong 1 năm. Trồng thích hợp ở các tỉnh đồng bằng phía Nam. Thời vụ gieo vào tháng 10 đến tháng 1 và từ tháng 5 đến tháng 7. trồng khi cây con có 4-5 lá. Trồng hàng đơn với khoảng cách 120-140 cm. Cây cách cây 40-50 cm. Mật độ trồng là 17.000-20.000 cây/ha.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 20 tấn phân chuồng + 1 tấn vôi + 200 kg N + 180 kg P205 + 150 kg K,0. Bón lót toàn bộ phân chuồng, vôi, phân lân. Phân N và K chia ra bón thúc 4 lần vào các ngày thứ 7, 25, 45 sau khi trồng và lần thứ 4 bón nuôi quả sau khi thu hoạch lứa thứ nhất.

Chú ý: Cần làm giàn. Tỉa cành hợp lý cho thoáng cây. Mùa mưa cần chú ý bón thêm vôi, phòng bệnh thối đỉnh quả. Chú ý phòng trừ bệnh thán thư.

15. Đặc tính giống Cà Chua SB2

1. Giống Cà Chua SB2 được chọn lọc từ tổ hợp lai giống Star (Ba Lan). Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam.

2. Thời gian sinh trưởng Cà Chua SB2 từ 104-113 ngày. Giống thuộc dạng sinh trưởng hữu hạn. Cây thấp. Năng suất là 250-300 tạ/ha. Quả to trung bình. Khối lượng 1 quả là 60-70g. Cùi quả dày.

Giống Cà Chua SB2 có khả năng chống chịu khá vài bệnh do virút, đặc biệt là với bệnh khảm lá. Trong vụ Hè Thu hay bị nứt quả, giảm phẩm chất.

3. Cà Chua SB2 trồng thích hợp ở các tỉnh phía Nam.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

16. Đặc tính giống Cà Chua SB3

1. Giống Cà Chua SB3 được chọn lọc từ tổ hợp lai Star (Ba Lan). Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam.

2. Thời gian sinh trưởng là 105-115 ngày. Giống thuộc dạng sinh trưởng hữu hạn. Cây thấp, thấp hơn giống SB2. Năng suất là 240-370 tạ/ha. Quả to trung bình. Khối lượng 1 quả là 60-70g. Cùi quả dày.

Giống Cà Chua SB3 có khả năng chống chịu khá với các loại bệnh do virút, đặc biệt là với bệnh khảm lá. Trồng trong vụ Hè hay bị nứt quả. Phẩm chất quả bị giảm.

3. Cà Chua SB3 trồng thích hợp ở các tỉnh phía Nam.

17. Đặc tính giống Cà Chua số 7

1. Giống Cà Chua số 7 được chọn lọc từ giống Hungari nhập nội. Được công nhận giống năm 1988 – Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

2. Giống Cà Chua số 7 thuộc dạng hình sinh trưởng hữu hạn. Chiều cao cây trung bình là 70-80 cm. Cây mập, khỏe. Lá dày. Lá chét to. Thời gian sinh trưởng ngắn. Thời gian từ khi trồng đến thu hoạch xong ở vụ Đồng Xuân là 95 ngày, ở vụ Xuân Hè là 85 ngày.

Cà Chua số 7 năng suất trung binh là 250-280 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt, có thể đạt 300 tạ/ha. Cây ra hoa, kết quả tập trung. Năng suất Ổn định. Độ thuần cao. số quả trên cây trung bình là 13-15 quả. Khối lượng 1 quả là 50-75g. Mỗi cây có khối lượng quả là 0,6-1,0 kg. Quả có phẩm chất tốt. vỏ dày. Khi chín quả có màu hồng tươi. Hàm lượng chất khô (dường, vitamin…) cao hơn giống cà chua Ba Lan.

Giống Cà Chua số 7 có khả năng chống chịu khá đối với bệnh do virút, bệnh héo rũ. Chống chịu kém với bệnh mốc sương, bệnh đốm nâu.

3. Cà Chua số 7 thích hợp gieo trồng trong vụ Đông ở vùng đồng bằng và trung du các tỉnh phía Bắc. Có thể trồng cả ở vụ Xuân Hè vì giống có thời gian sinh trưởng ngắn. Không cần làm giàn vì giống thấp cây. Cần trồng dày hơn các giống khác, với khoảng cách là 60 X 40 cm. trồng 2 hàng trên 1 luống.

18. Đặc tính giống Cà Chua số 214

1. Giống Cà Chua số 214 được chọn tạo từ hạt lai F1 của tổ hợp lai VC1 X American, được xử lý đột biến bằng dung dịch MNU 0,02%. Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

2. Giống Cà Chua số 214 thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn. Chiều cao cây trung bình trong vụ Đông Xuân là 75-80 cm, trong vụ Xuân Hè là 90-100 cm. Thân cây mập. Lá màu xanh nhạt. Thuộc giống ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến khi thu hoạch xong là 100-120 ngày.

Cà Chua số 214 năng suất trung bình ở vụ Đông Xuân là 400 tạ/ha, ở vụ Xuân Hè là 200 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 550 tạ/ha. số quả trung bình trên 1 cây là 9-12 quả. Khối lượng bình quân 1 quả là 90-120g. Khối lượng quả trên 1 cây là 1,0-1,5 kg.

Quả có phẩm chất tốt. Cùi dày. Khi chín quả có màu đỏ. Hàm lượng đường và vitamin cao hơn giống cà chua Ba Lan. Vỏ quả dày. ít bị dập nát khi chuyên chở. Có thể dùng để xuất khẩu.

Giống Cà Chua số 214 có đặc tính chống chịu khá đối với bệnh đốm lá, bệnh xoăn lá, bệnh héo rũ. Chống chịu trung bình với bệnh mốc sương.

3. Cà Chua số 214 thích hợp trồng ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ, trên các chân đất cát pha hoặc thịt nhẹ, toi xốp, thoát nước tốt.

Thời vụ: ở vụ Đông Xuân, gieo hạt vào 15-30/8, trồng vào 15-30/9. Ở vụ Xuân hè gieo hạt từ đầu tháng 12 đến 15/1.

Giống Cà Chua số 214 có khả năng chịu thâm canh ở mức độ trung bình, cho nên có thể trồng dày hơn giống HP5. Trồng với luống rộng 140 cm (kể cả rãnh). Trồng 2 hai hàng với khoảng cách 70 X 40 cm.

Phân bón cho 1 ha là: 20 tấn phân chuồng + 100kg N + 100kg P2OS + 100kg K20. Cách bón tương tự như giống HP5.

19. Đặc tính giống Cà Chua Số 609

1. Giống Cà Chua Số 609 là giống cà chua chịu nhiệt do Công ty Đông Tây cung cấp.

2. Giống Cà Chua Số 609 thuộc dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn. Thời gian sinh trưởng là 115-120 ngày. Năng suất trung bình là 400-500 tạ/ha. Quả to trung bình. Khối lượng quả bình quân là 70-80g. Quả cứng. ít bị dập nát khi vận chuyển quả đặc. Vị đậm.

Giống Cà Chua Số 609 có đặc tính chống chịu khá với bệnh mốc sương, bệnh héo xanh, bệnh đốm nâu. Chống chịu trung bình với các loại sâu bệnh khá.

3. Cà Chua Số 609 có thể gieo trồng từ giữa tháng 6 đến tháng 4 năm sau.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

20. Đặc tính giống Cà Chua Tawan 386

1. Giống Cà Chua Tawan 386 là giống cà chua lai được tuyển chọn từ giống Thái Lan nhập nội. Công ty Trang Nông đề nghị đưa ra sản xuất.

2. Giống Cà Chua Tawan 386 thuộc dạng hình sinh trưởng có hạn. Chiều cao cây là 120-130 cm. Cây sinh trưởng và phân cành mạnh. Thời gian sinh trưởng là 105-120 ngày. Thời gian từ khi trồng đến bắt đầu thu hoạch là 65-75 ngày. Cây dễ ra hoa, kết quả trong điều kiện nóng ẩm. Quả tròn hơi vuông, cứng, dễ vận chuyển. Khối lượng quả trung bình là 90-100g. Quả chín, múi không rõ. Khi trĩu quả có màu đỏ đẹp. Thích hợp cho xuất khẩu và ăn tươi.

Giống Cà Chua Tawan 386 có khả năng chống chịu với bệnh héo tươi, bệnh nấm hạch, bệnh mốc sương.

3. Cà Chua Tawan 386 có thể trồng được nhiều vụ trong năm. Trồng thích hợp ở các tỉnh phía Nam. Thời vụ trồng trong các tháng từ tháng 9 đến tháng 1 và từ tháng 3 đến tháng 5. Trồng cây con khi có 4-5 lá. Ở mùa mưa trồng hàng cách hàng l,2m. Cây cách cây 40-50 cm. Mật độ trồng là 17.000-18.000 cây/ha. Ở mùa nắng trồng hàng đôi cách nhau 50 cm. Hàng cách hàng trên luống là l,2-l,4m. Cây cách cây 50 cm. Mật độ trồng là 21000-23.000 cây/ha.

Phân bón cho 1 ha là: 20-40 tấn phân chuồng + 500-1000kg vôi + 1000kg phân NPK 20-20-15. Bón lót toàn bộ phân chuồng + vôi. Phân vô cơ chia ra bón thúc 5 lần vào các ngày: thứ 7, thứ 25, thứ 45, thứ 60, thứ 75 sau khi trồng. Tỉa cành hợp lý để tạo quả đồng đều, tạo thông thoáng cho cây. Cần làm giàn cố định.

21. Đặc tính giống Cà Chua TN19

1. Giống Cà Chua TN19 là cà chua lai. Công ty Trang Nông.

2. Giống Cà Chua TN19 thuộc dạng hình hữu hạn. Cây cao trung bình. Chiều cao cây là 70-75 cm. Thởi gian từ khi trồng đến bắt đầu thu hoạch là 75 ngày. Khối lượng quả trên 1 cây là 3-4 kg. Khối lượng 1 quả bình quân là 75-85 g. Quả ưởn vuông. Khi chín quả có màu đỏ đẹp. Thịt quả dày. Chắc ruột. Quả cứng. Độ đồng đều cao. Chất lượng ngon.

Giống Cà Chua TN19 có đặc tính chống chịu sâu bệnh khá.

3. Cà Chua TN19 có thể gieo trồng quanh năm ở tất cả các tỉnh trên các miền đất nước. Cần tỉa bớt nhánh và quả để cho năng suất cao và quả đều. Chỉ để lại 5-6 quả trên 1 chùm. Cần làm giàn cho cây leo.

22. Đặc tính giống Cà Chua TN 24

1. Giống Cà Chua TN 24 là cà chua lai. Công ty Trang Nông đề nghị đưa vào sản xuất.

2. Giống Cà Chua TN 24 thuộc dạng hình hữu hạn.

Cây cao trung bình. Chiều cao cây lă 65-70 cm. Thời gian từ khi trồng đến bắt đầu thu hoạch là 75 ngày. Khối lượng qủa trên 1 cây là 3-4 kg. Khối lượng trung bình của 1 quả là 70-75g. Quả ưởn vuông. Khi chín quả có màu đỏ tươi. Thịt quả dày chắc, vỏ quả cứng. Quả có độ đồng đều cao.

Giống Cà Chua TN 24 có đặc tính chống chịu sâu bệnh khá.

3. Yêu cầu kỹ thuật và hướng sử dụng như đối với giống TN19.

23. Đặc tính giống Cà Chua TN 30

1. Giống Cà Chua TN 30 cà chua lai. Công ty Trang Nông đề nghị đưa vào sản xuất.

2. Giống Cà Chua TN 30 thuộc dạng hình sinh trưởng vô hạn. Chiều cao cây trung bình là 90-100 cm. Thời gian từ khi trồng đến bắt đầu thu hoạch là 80 ngày. Quả hình tròn, khí trĩu quả có màu đỏ tươi. Thịt quả dày. Quả cứng. Chất lượng quả ngon. Khối lượng quả trên 1 cây là 4-5 kg. Khối lượng trung bình của 1 quả là 100-1 lOg.

3. Yêu cầu kỹ thuật và hướng sử dụng tương tự như giống TN19.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

24. Đặc tính giống Cà Chua Trang Nông 52

1. Giống Cà Chua Trang Nông 52 là cà chua lai nhập từ Ấn Độ. Công ty Trang Nông tuyển chọn.

2. Giống Cà Chua Trang Nông 52 thuộc dạng hình sinh trưởng hữu hạn. Chiều cao cây thấp. Trung bình là 70-80 cm. Khối lượng quả trung bình ở 1 cây là 3-4 kg. Khối lượng trung bình 1 quả là 90-100g. Giống có đặc tính là dễ đậu quả. Quả có hình tròn vuông, nhẵn, chia múi không rõ. Khi chín quả có màu đỏ đẹp. Thịt quả dày, cứng. Dễ bảo quản và vận chuyển xa. Thời gian từ khi trồng đến bắt đầu thu hoạch ỉà 65-70 ngày. Thời gian thu hoạch là 30-40 ngày.

Giống Cà Chua Trang Nông 52 có đặc tính chống chịu khá với bệnh héo xanh, bệnh mốc sương, bệnh nấm hạch.

3. Yêu cầu kỹ thuật và hướng sử dụng tương tự như đối với giống Tawan 386, Trồng thích hợp trong vụ Đông Xuân và Hè Thu ờ các tỉnh phía Nam.

25. Đặc tính giống Cà Chua TRD1

1. Giống Cà Chua TRD1 là cà chua chuyên dùng để chế biến công nghiệp. Trường Đại học nông nghiệp I.

2. Cà Chua TRD1 có chiều cao cây là 95-100 cm. Cây thấp đứng. Thân có nhiều lông. Lá dài, màu xanh nhạt. Hoa nụ đơn giản. Giống thuộc loại hình sinh trưởng bán hữu hạn. Thời gian từ khi gieo hạt đến bắt đầu thu hoạch là 121 ngày.

Năng suất là 386 tạ/ha. Quả non có màu xanh nhạt. Khi chín quả có màu đỏ. Số quả trung bình trên 1 cây là 12. Khối lượng trung bình 1 quả là 79 g.

Giống Cà Chua TRD1 có đặc tính chống chịu khá với bệnh mốc sương, sâu đục quả. Kém chống chịu với bệnh do virút.

26. Đặc tính giống Cà Chua TRD2

1. Giống Cà Chua TRD2 là cà chua chuyên dùng cho chế biến công nghiệp. Trường Đại học nông nghiệp I.

2. Chiều cao cây là 74 cm. Thuộc loại hình sinh trưởng bán hữu hạn. Cây thấp, đúng. Lá dài 28 cm, màu xanh vàng. Hoa nụ đơn giản. Thời gian từ khi gieo đến bắt đầu thu hoạch là 97 ngày.

Năng suất là 380 tạ/ha. Quả non có màu xanh sáng. Khi trĩu quả có màu đỏ đẹp. Số quả trung bình trên 1 cây là 19. Khối lượng trung bình 1 quả là 48-49g.

Giống Cà Chua TRD2 có khả năng chống chịu khá với bệnh mốc sương, bệnh đốm vàng. Kém chống chịu với bệnh do virut. Chống chịu tốt với sâu hại.

3. Gieo trồng thích hợp ở các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc.

27. Đặc tính giống Cà Chua TRD 8

1. Giống Cà Chua TRD 8 là cà chua chuyên dùng cho chế biến công nghiệp. Trường Đại học nông nghiệp I.

2. Cây cao 65-68 cm. Giống Cà Chua TRD 8 thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn. Thân bở lan, có màu xanh nhạt. Lá dài 22-23 cm, màu xanh nhạt. Hoa nụ đơn giản. Năng suất là 260 tạ/ha. Quả non có màu xanh sáng. Khi chín quả có màu đỏ. Quả cứng. Số quả trung bình trên 1 cây là 13. Khối lượng trung bình 1 quả là 47-48g. Thời gian từ khi gieo đến bắt đầu thu hoạch quả là 98 ngày.

Giống Cà Chua TRD 8 có đặc tính chống chịu khá với bệnh mốc sương, bệnh đốm vàng. Chống chịu với sâu hại khá. Kém chống chịu với bệnh do virút.

3. Gieo trồng thích hợp ở các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc.

Hình ảnh: Giống cà chua (ảnh minh họa)

28. Đặc tính giống Cà Chua TRD9

1. Giống Cà Chua TRD9 là cà chua chuyên dùng cho chế biến công nghiệp. Trường Đại học nông nghiệp I.

2. Cây cao trung bình 68-70 cm. Giống Cà Chua TRD9 thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn. Cây bở lan. Thân cây phớt tím. Lá dài 25-26 cm, màu xanh nhạt. Hoa tu đơn giản. Năng suất là 240-250 tạ/ha. Quả non có màu xanh nhạt. Khi chửi quả có màu đỏ vàng. Quả cứng. Số quả trung bình trên 1 cây là 12. Khối lượng trung bình 1 quả là 51-52g. Thời gian từ khi gieo đến bắt đầu thu hoạch quả là 97 ngày.

Giống Cà Chua TRD9 có khả năng chống chịu khá với bệnh mốc sương, bệnh đốm vàng. Chống chịu khá với sâu hại. Yếu chống chịu bệnh virút.

3. Cà Chua TRD9 gieo trồng thích hợp ở các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc.

29. Đặc tính giống Cà Chua VR2

1. Giống Cà Chua VR2 là cà chua quả nhỏ, chịu nhiệt, nhập từ Trung tâm rau màu châu Á. Được phép khu vực hóa năm 1998 – Viện nghiên cứu rau quả.

2. Giống Cà Chua VR2 thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn. Thân mảnh, phân nhánh ít. Cây cao trung bình 100-110 cm. Lá kép nhỏ. Bản lá mỏng. Hoa chùm màu vàng tươi. Thời gian từ khi gieo đến thu hoạch lần đầu là 50-60 ngày.

Năng suất ở vụ Xuân là 180-250 tạ/ha, ở vụ Đông Xuân là 260-300 tạ/ha, ở vụ hè Thu là 80-110 tạ/ha. Quả hình trụ, lúc xanh có màu vàng. Khi chín quả có màu đỏ đậm. Thịt quả chắc, ít hạt. Khối lượng quả trên 1 cây là 0,9-1,2 kg. Mỗi cây có 150-180 quả. Khối lượng trung bình mỗi quả là 5-6g. Quả có thể dùng để ăn tươi hoặc làm xa lát.

Giống Cà Chua VR2 có đặc tính chống chịu khá với bệnh mốc sương. Khả năng chịu nhiệt tốt.

3. Cà Chua VR2 có thể gieo trồng được quanh năm. Ở vụ Hè Thu, trời nóng, vẫn cho năng suất cao. Trồng thích hợp ờ nhiều vùng. Nhất là ở những vùng nóng gay gắt, trên đất cát, đất cát pha.

Chú ý: Đất cần được cày bừa kỹ. Lên luống rộng 1,4-1,6 m. Vào mùa hè cần lên luống cao, đảm bảo thoát nước tốt.

30. Đặc tính giống Cà Chua XH1

1. Giống Cà Chua XH1 được chọn lọc từ tập đoàn giống cà chua chịu nhiệt của Trung tâm phát triển rau châu Á (AVRDC). Viện Nghiên cứu rau, quả trung ương.

2. Giống Cà Chua XH1 thuộc dạng hình sinh trưởng hữu hạn. Chiều cao cây 100-140 cm. Thời gian từ trồng đến kết thúc thu hoạch ở vụ Đông là 90-100 ngày; ở vụ Xuân Hè là 65-80 ngày. Đặc biệt giống có thể trồng muộn trong vụ Xuân Hè, do có khả năng chịu nhiệt tốt.

Cà Chua XH1 năng suất ở vụ Đông đạt 350-400 tạ/ha, ở vụ Xuân Hè là 250-280 tạ/ha. Quả sai. Ở vụ Đông, 1 cây có 24-27 quả, ở vụ Xuân Hè một cây có 12-15 quả. Khối lượng trung bình 1 quả là 60-70g ở vụ Đông và 50-55g ở vụ Xuân Hè. Khả năng chịu nhiệt tốt.

3. Cà Chua XH1 thích hợp gieo trồng ở các tỉnh đồng bằng, trung du phía Bắc, các tỉnh khu 4 cũ. trồng luống rộng 130-150 cm. Cây cách cây 35-40 cm. Hàng cách hàng 60 cm. Mật độ là 32.000-35.000 cây/ha.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 20-25 tấn phân chuồng + 120-140kg N + 100kg P2OS + 130-150kg K2O.

31. Đặc tính giống Cà Chua XH2

1. Giống Cà Chua XH2 được chọn lọc từ tập đoàn giống cà chua chịu nhiệt của Trung tâm phát triển rau châu Á (AVRDQ. Viện Nghiên cứu rau, quả Trung ương.

2. Giống Cà Chua XH2 thuộc dạng hình sinh trưởng bán hữu hạn. Cây cao trung bình 120-140 cm.

Thời gian từ khi trồng đến kết thúc thu hoạch, ở vụ Đông là 80-100 ngày, ở vụ Xuân Hè là 70-80 ngày.

Năng suất ở vụ Đông là 350-400 tạ/ha, ở vụ Xuân hè trồng muộn là 180-200 tạ/ha. Số quả ở 1 cây trồng vụ Đông là 23-25 quả, ở vụ Xuân Hè là 10-12 quả. Khối lượng trung bình 1 quả ở vụ Đông là 60-65g; ở vụ Hè là 40-45g.

Giống Cà Chua XH2 có đặc tính chống chịu trung bình với bệnh mốc sương, bệnh do virút. Khả năng chịu nóng tốt.

3. Cà Chua XH2 gieo trồng thích hợp ở các tỉnh đồng bằng, trung du phía Bắc, các tỉnh vùng khu 4 cũ. Có thể trồng muộn ở vụ Xuân Hè ở những nơi khan hiếm rau, vì giống này có khả năng chịu nhiệt tốt.

Trồng trên luống rộng 130-150 cm. Cây cách cây 35-40 cm. Hàng cách hàng 60 cm. Mật độ trồng là 32.000-35.000 cây/ha.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 20-25 tấn phân chuồng + 120-140kg N + 100kg P2Os + 130-150kg K2O.


Hạt Giống Nắng Vàng
Địa chỉ: 23/119 Trung Kính, Cầu Giấy , Hà Nội
Điện thoại: 01676 836 225
Website: https://hatgiongnangvang.com/