Đặc tính 24 giống Đậu Xanh được trồng trên khắp cả nước Việt Nam

1. Đặc tính giống Đậu Xanh ĐX-9

1. Đậu Xanh ĐX-9 được chọn lọc cá thể từ giống vc 3738A của AVRDC. Được công nhận giống năm 1995 – Trung tâm Kỹ thuật rau quả Hà Nội.

2. Cây cao 48-55 cm. Sinh trưởng khỏe. Lá to. Số cành cấp 1 nhiều. Thời gian sinh trưởng 80-90 ngày. Chín tập trung. Năng suất là 11-14 tạ/ha. Hạt xanh mốc. Khối lượng 1000 hạt là 55-60g. Thu lần 1 đạt 60-65% năng suất.

Đậu Xanh ĐX-9 có đặc tính chống chịu trung bình với các loại sâu bệnh chủ yếu.

3. Trồng thích hợp ở các tỉnh đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc. Thời vụ gieo ở vụ Xuân là 15/2-15/3, ở vụ Hè là 25/5-15/6, ở vụ Thu là 10-25/8. Mật độ ở vụ Xuân và vụ Hè là 35-38 cây/m2, ở vụ Thu là 45 cây/m2.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 5 tấn phân chuồng + 20 N + 40-60 kg P2O5 + 30-40 kg K20. Lượng vôi bột bón tùy thuộc vào độ pH của đất. Đất càng chua, càng bón lượng vôi lớn hơn. Trồng đậu xanh ĐX-9 trên thời vụ trước trồng hoa màu cần chú ý phòng trừ sâu xám và bệnh lở cổ rễ.

Hình ảnh: Giống đậu xanh (Ảnh minh họa)

2. Đặc tính giống Đậu Xanh ĐX 044

1. Đậu Xanh ĐX 044 được chọn lọc cá thể từ giống VC 2768A, Nhập nội của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển rau đậu châu Á(AVRDC). Được công nhận giống năm 1990 – Trường Đại học nông nghiệp I.

2. Cây cao 45-50 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh ĐX 044 ở vụ Xuân là 80-86 ngày, ở vụ Hè là 75-80 ngày và vụ Thu là 90 ngày. Cây sinh trưởng khỏe. Nhiều quả. Chín đều. Thu hoạch tập trung, chỉ 2-3 đợt là hết. Năng suất trung bình 11-13 tạ/ha. Hạt có dạng bầu dục, màu xanh vàng bóng (mỡ). Khối lượng 1000 hạt là 66-79g.

Đậu Xanh ĐX 044 có khả năng chống chịu khá với bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá. Khả năng chịu nhiệt tốt.

3. Đậu Xanh ĐX 044 có khả năng thích ứng rộng. Trồng được ở tất cả các tỉnh thuộc vùng đồng bằng, trung du miền núi phía Bắc. Thời vụ gieo Đậu Xanh ĐX 044 ở vụ Xuân là 10/2-15/3, ở vụ Hè là 20/5-10/6, ở vụ Thu là 1/8-20/8. Mật độ ở vụ Xuân và vụ Hè là 35 cây/m2, ở vụ Thu là 45 cây/m2.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 5 tấn phân chuồng + 20kg N + 40-60kg P205 + 30-40kg K20. Lượng vôi bột bón tùy thuộc vào độ pH của đất.

Trồng Đậu Xanh ĐX 044 này trên đất vụ trước trồng hoa màu, cần chú ý phòng trừ sâu xám và bệnh lở cổ rễ.

3. Đặc tính giống Đậu Xanh ĐX7

1. Đậu Xanh ĐX7 được chọn từ giống vc 3664A của AVRDC.

2. Cây cao 50-52 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh ĐX7 ở vụ Xuân là 75-80 ngày, ở vụ Hè là 60-65 ngày. Cây sinh trưởng khỏe, có đỡ thuần cao, ít sâu bệnh.

Năng suất trung bình Đậu Xanh ĐX7 là 13-15 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 16-18 tạ/ha. Hạt to, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ra hoa quả và chín tương đối tập trung, thu hoạch gọn.

3. Yêu cầu kỹ thuật tương tự như giống ĐX9.

4. Đặc tính giống Đậu Xanh ĐX 92-1

1. Đậu Xanh ĐX 92-1 được chọn lọc từ giống vc 4152A của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đậu đỗ châu Á (AVRDC) theo phương pháp quần thể hỗn hợp. Được phép khu vực hóa năm 1996 – Viện KHKT nông nghiệp Việt Nam.

2. Cây cao 50-55 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh ĐX 92-1 ở vụ Xuân là 80 ngày, ở vụ Hè là 65 ngày. Năng suất trung bình là 12-15 tạ/ha. SỐ quả trên 1 cây là 11-14 quả. Khối lượng 1000 hạt là 50-65g. Là giống đậu xanh hạt mốc, ruột hạt màu vàng.

Đậu Xanh ĐX 92-1 có đặc tính chống chịu trung bình với bệnh lở cổ rề, bệnh phấn trắng, bệnh đốm nâu. Khả năng chống đổ tốt.

3. Đậu Xanh ĐX 92-1 có tiềm năng năng suất cao. Trồng được ở các tinh đồng bằng trung du và miền núi phía Bác. Trồng thích hợp ở vụ Xuân, vụ Hè. Ở vụ Xuân cho năng suất cao hơn vụ Hè. Ở điều kiện thâm tốt có thể đạt 16-18 tạ/ha. Yêu cầu kỹ thuật và hướng sử dụng như đối với các giống ĐX 044 và ĐX9.

5. Đặc tính giống Đậu Xanh ĐX 91

1. Đậu Xanh ĐX 91 được chọn tạo từ giống nhập của Trung tâm rau củ châu Á. Trường Đại học Cần Thơ.

2. Đậu Xanh ĐX 91 thuộc loại thấp cây. Chiều cao cây là 4060 cm. Thời gian sinh trưởng là 60-75 ngày. Năng suất trung bình là 12-14 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 25-27 tạ/ha. Hạt xanh bóng.

Đậu Xanh ĐX 91 có đặc tính chống chịu trung bình với bệnh đốm lá, bệnh khô thân, bệnh khảm vàng, sâu đục quả. Chống chịu kém với đổ ngã trong mùa mưa:

3. Đậu Xanh ĐX 91 trồng thích hợp ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Hình ảnh: Giống đậu xanh (Ảnh minh họa)

6. Đặc tính giống Đậu Xanh ĐX 102

1. Đậu Xanh ĐX 102 được chọn từ giống nhập nội của Trung tâm rau cải châu Á. Trường Đại học Cần Thơ.

2. Cây cao 40-70 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh ĐX 102 là 60-75 ngày. Năng suất ồ vụ Đông Xuân là 13-17 tạ/ha, ở vụ Hè Thu là 10-18 tạ/ha. Hạt to màu xanh bóng.

Đậu Xanh ĐX 102 có khả năng chống chịu khá với bệnh đốm lá, bệnh khảm vàng. Chịu đổ ngã kém.

3. Trồng thích hợp ở các chân đất có điều kiện thâm canh cao. Đậu Xanh ĐX 102 có quả chín tương đối tập trung. Cần thu hoạch kịp thời khi quả chín, để tránh bị tách vỏ trên đồng ruộng làm giảm năng suất. Có thể trồng được ở cả 2 vụ Đồng Xuân và Hè Thu. Khi gặp mưa dầm dễ bị cháy thân.

7. Đặc tính giống Đậu Xanh ĐX113

1. Đậu Xanh ĐX113 được chọn từ giống nhập của Trung tâm rau cải châu Á. Trường Đại học Cần Thơ.

2. Cây cao 50-100 cm. Thời gian sinh trưởng là 65-80 ngày. Đậu Xanh ĐX113 thuộc nhóm đậu xanh dài ngày. Năng suất ở vụ Đông Xuân, vụ Xuân Hè là 12-25 tạ/ha, ở vụ Hè Thu là 10-16 tạ/ha.

Đậu Xanh ĐX113 có đặc tính chống chịu khá với bệnh đốm lá, bệnh khảm vàng. Chịu phèn, chịu mặn khá.

3. Đậu Xanh ĐX113 có thể trồng trên nhiều loại đất và ở nhiều vụ khác nhau.

Chú ý: Đậu Xanh ĐX113 này dễ bị đổ ngã trong mùa mua làm cho hạt mất màu, giảm giá trị.

8. Đặc tính giống Đậu Xanh Đậu tiêu Hà Nội

1. Đậu Xanh Đậu tiêu Hà Nội đậu xanh địa phương đã được trồng từ lâu đời.

2. Cây cao 50 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh Đậu tiêu Hà Nội ở vụ Xuân là 70-75 ngày, ở vụ Hè là 60-65 ngày. Năng suất trung bình 10-12 tạ/ha. Hạt có vỏ mốc. Ruột vàng, thơm, chất lượng khá.

3. Đậu Xanh Đậu tiêu Hà Nội trồng được ở cả 2 vụ Xuân và Hè. Thích hợp ở các tỉnh phía Bắc. Nhược điểm của giống này là dễ đổ ngã, nhất là trong vụ Hè.

9. Đặc tính giống Đậu Xanh G87-1

1. Đậu Xanh G87-1 được tuyển chọn từ một giống nhập nội của Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau đậu châu Á (AVRDC). Được phép khu vực hóa năm 1991 – Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam.

2. Chiều cao cây trung bình 67 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh G87-1 ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ là 89-91 ngày.

Năng suất trung bình là 13,7 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh cao có thể đạt 20 tạ/ha. Mỗi cây có trung bình 27 quả. Hạt màu vàng. Khối lượng 1000 hạt là 142g. Hạt có phẩm chất tốt, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Đậu Xanh G87-1 có khả năng chống chịu khá với bệnh mụn lá, bệnh vi khuẩn đốm, bệnh rỉ sắt.

3. Đậu Xanh G87-1 trồng thích hợp trên đất đỏ, đất xám, thoát nước ở các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

10. Đặc tính giống Đậu Xanh HL 2

1. Đậu Xanh HL 2 được chọn từ tổ hợp lai vx 87 C2 X Nam Vạng. Được công nhận giống năm 1992. Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam.

2. Cây cao 40-45 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh HL 2 ở vụ Đông Xuân ở các tỉnh phía Nam là 85-90 ngày. Tán gọn, lá nhọn. Thích hợp trồng ở mật độ cao hoặc trồng xen với cây bông vải, thuốc lá v.v… Năng suất trung bình là 16 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 20-25 tạ/ha. Quả đen, thường tập trung ở thân chính. Mỗi cây có trung bình 40-45 quả. SỐ quả có 3 hạt tương đối nhiều.

Đậu Xanh HL 2 có đặc tính chống chịu tương đối với bệnh đốm lá, bệnh thối quả, bệnh xoăn lá do vìrút và bệnh rỉ sắt. Khả năng chống đổ ngã tốt. vỏ quả dày nên khó thấm nước trong vụ Hè Thu và không tách vỏ, rơi hạt ở ngoài đồng ở vụ Thu Đông.

Hình ảnh: Giống đậu xanh (Ảnh minh họa)

3. Đậu Xanh HL 2 trồng thích hợp trên đất nâu badan, đất nâu đen, đất cát pha, đất phù sa ở đồng bằng sông Cửu Long, ở các tỉnh cao nguyên Trung bộ, miền Đồng Nam bộ và duyên hải miền Trung. Yêu cầu đất tươi xốp, thoát nước.

Thời vụ gieo Đậu Xanh HL 2 ở vụ Hè Thu là 3/4, ở vụ Thu Đông là 20/8, ở vụ Đông Xuân là trong các tháng 11, 12. Khoảng cách gieo là 40 cm, 20 cm. Mỗi hốc để 3-4 cây.

Lượng phân bón là: 5 tấn phân chuồng + 30kg N + 50kg P2O5 + 50kg K20. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân. Phân N và K dùng để bón thúc.

11. Đặc tính giống Đậu Xanh HL89-E3

1. Đậu Xanh HL89-E3 được chọn lọc từ giống nhập nội IPBM-79-82 của IRRI. Được công nhận giống năm 1992 – Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam.

2. Cây cao trung bình 60-70 cm. Thời gian từ gieo đến bắt đầu thu hoạch Đậu Xanh HL89-E3 ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ là 59-69 ngày. Năng suất trung bình là 10-13 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 20 tạ/ha. Mỗi cây có trung bình 10-18,8 quả. Hạt có dạng hình tròn, màu xanh bóng. Khối lượng 1000 hạt là 50-53g.

Đậu Xanh HL89-E3 có đặc tính chống chịu trung bình với bệnh vàng lá, bệnh đốm nâu.

3. Đậu Xanh HL89-E3 trồng thích hợp trên đất đỏ, đất xám thoát nước ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Hạt có phẩm chất tốt, hợp thị hiếu người tiêu dùng, cho nên có thể sản xuất tập trung để xuất khẩu.

Thời vụ gieo ở vụ đầu mùa mưa là 1-20/5, ở vụ Đông gieo từ 15/11 đến 10/12. Mật độ trồng là 200.000-250.000 cây/ha. Khoảng cách là (40-50cm) x 20cm x 2 cây. Có thể trồng xen với các cây trồng khác như ngô, sắn v.v…

Lượng phân bón cho 1 ha là: 4-5 tấn phân chuồng + 20kg N + 50kg PA + 50kg K20. Phân chuồng và phân lân bón lót toàn bộ. Phân N và K bón thúc khi cây có 2 lá thật.

Chú ý: Phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

12. Đặc tính giống Đậu Xanh HL 115

1. Đậu Xanh HL 115 được chọn lọc từ giống IPB Mg 7, nhập từ Philịppin. Được phép khu vực hóa năm 1994.

2. Chiều cao cây là 58-75cm. Cứng cây, ít đổ ngã. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh HL 115 là 65-68 ngày. Năng suất trung bình tương đối ổn định là 1Gb 13 tạ/ha ở vụ Hè Thu và vụ Thu Đông, và 14-21 tạ ở vụ Đông Xuân, Ra hoa tương đối tập trung. Quả chín tập trung. Tỷ lệ thu hái lần đầu là 75-80%. Hạt có màu xanh bóng. Khối lượng 1000 hạt là 57-60g.

Đậu Xanh HL 115 có đặc tính chống chịu khá đối với bệnh vàng lá do virut, chống chịu trung bình với bệnh đốm lá.

3. Đậu Xanh HL 115 có khả năng thích ứng rộng. Chịu được thâm canh cao. Trồng xen tốt trong ruộng ngô.

13. Đặc tính giống Đậu Xanh Mỡ An Giang

1. Đậu Xanh Mỡ An Giang địa phương. Đã được nhân dân trồng từ lâu đời.

2. Thân, lá, quả không đồng đều, thay đổi nhiều tùy theo điều kiện trồng trọt. Cây cao 40-80 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh Mỡ An Giang là 60-75 ngày. Năng suất ở vụ Đông Xuân và Xuân Hè là 8- 13 tạ/ha, ở vụ Hè Thu là 10-16 tạ/ha. Hạt đậu xanh bóng, to. Khối lượng 1000 hạt là 55-70 g.

Đậu Xanh Mỡ An Giang có đặc tính chống chịu kém đối với sâu bệnh. Dễ bị bệnh héo cây con, bệnh đốm lá, bệnh khảm vàng.

3. Đậu Xanh Mỡ An Giang trồng thích hợp ờ các tỉnh Nam bộ. Hiện nay ít được gieo trồng do năng suất của giống không cao.

14. Đặc tính giống Đậu Xanh Mỡ Hải Dương

1. Đậu Xanh Mỡ Hải Dương địa phương. Được trồng nhiều ở các tỉnh đồng bằng phía Bắc.

2. Cây cao 50 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh Mỡ Hải Dương ở vụ Xuân là 75-80 ngày, ờ vụ Hè là 60-65 ngày. Năng suất trung bình là 9-10 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt trên 13 tạ/ha. Quả to. Mỗi quả có 8-9 hạt. Mỗi cây có 12-13 quả. Hạt to. Khối lượng 1000 hạt là 58-60g. vỏ hạt xanh bóng, đẹp mã.

Đậu Xanh Mỡ Hải Dương có đặc tính chống chịu sâu bệnh kém. Dễ nhiễm bệnh phấn trắng, bệnh đốm nâu.

3. Thích hợp trồng trên các loại đất nhẹ, tơi xốp, chủ động tưới tiêu nước. Thời vụ: vụ Xuân gieo vào cuối tháng 2, trong tháng 3; vụ Hè gieo từ đầu đến trung tuần tháng 6; vụ Thu Đông gieo từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Có thể trồng xen với các loại cây trồng cạn khác.

15. Đặc tính giống Đậu Xanh Mốc Trung Châu

1. Đậu Xanh Mốc Trung Châu địa phương. Được trồng nhiều ở các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc.

2. Cày cao 50-60 cm. Thời gian sinh trưởng là 72-75 ngày trong vụ Xuân, 65-70 ngày trong vụ Hè. Năng suất trung bình 10-12 tạ/ha. Mỗi cây có trung bình 9-17 quả. Mỗi quả có 9-10 hạt. Hạt nhỏ, khối lượng 1000 hạt là 40-46g. vỏ hạt màu mốc. Ruột hạt màu vàng.

3. Kỹ thuật và hướng sử đụng tương tự như giống mỡ Hải Dương.

16. Đặc tính giống Đậu Xanh T-135

1. Đậu Xanh T-135 được chọn từ 1 dòng lai thuộc tổ hợp số 12, giữa giống Vàng tắt của Hà Bắc và vc 2768B. Được phép khu vực hóa năm 1996 – Viện KHKT nông nghiệp Việt Nam.

2. Cây cao 45-50 cm. ít bị đổ. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh T-135 là 70-75 ngày. Năng suất trung bình là 13-16 tạ/ha. Số quả trên 1 cây là 11-14 quả. Khối lượng 1000 hạt là 45-65g. Dạng hạt tròn, màu xanh mốc. Hàm lượng protein cao, tới 28%.

Đậu Xanh T-135 có đặc tính chống chịu trung bình với bệnh phấn trắng, bệnh đốm lá. Khả năng chống đổ khá.

3. Đậu Xanh T-135 có tiềm năng năng suất cao. Cần được thâm canh tốt hơn các giống khác.

Hình ảnh: Giống đậu xanh (Ảnh minh họa)

17. Đặc tính giống Đậu Xanh V87-13

1. Đậu Xanh V87-13 được tuyển chọn từ giống nhập nội vc 3178A của AVRDC. Được phép khu vực hóa năm 1991 – Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam.

2. Chiều cao cây trung bình 84 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh V87-13 tại miền Đông Nam bộ ở vụ đầu mùa mưa là 62 ngày. Năng suất trung bình là 12-13 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh cao có thể đạt 20 tạ/ha. Hạt có dạng hình trống. Hạt màu xanh iục mỡ. Khối lượng 1000 hạt ỉà 57-60g.

Đậu Xanh V87-13 có đặc tính chống chịu tương đối khá với bệnh vàng lá do virút và bệnh đốm đỏ.

3. Hạt có chất lượng khá, hợp thị hiếu người tiêu dùng, có thể xuất khẩu. Đậu Xanh V87-13 trồng thích hợp trên đất đỏ, đất xám, dễ tiêu thoát nước ở các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc tương tự như giống HL 89-E3.

18. Đặc tính giống Đậu Xanh V91-15

1. Đậu Xanh V91-15 được chọn lọc từ giống vc 3528A nhập từ AVRDC.

2. Cây cao 50-60 cm. Thân cứng, ít đổ ngã. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh V91-15 60-65 ngày. Năng suất ở vụ Hè Thu và Thu Đông là 8-10 tạ/ha, ở vụ Đông Xuân là 13-19 tạ/ha. Quả chín tập trung. Khi chín quả có màu đen. Hạt màu xanh sẫm, hình trụ. Khối lượng 1000 hạt là 50-60g.

Đậu Xanh V91-15 có đặc tính chống chịu khá với bệnh vàng lá. Chống chịu trung bình với bệnh đốm lá.

3. Đậu Xanh V91-15 trồng thích hợp trong vụ Hè Thu và vụ Thu Đông.

19. Đặc tính giống Đậu Xanh V94-208

1. Đậu Xanh V94-208 được chọn lọc từ giống vc 4111 A nhập từ AVRDC.

2. Cây cao 50-70 cm. Cứng cây. ít đổ ngã. Lá to, màu xanh nhạt. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh V94-208 là 63-68 ngày. Năng suất trung bình ở vụ Thu Đông là 8-10 tạ/ha, ở vụ Đông Xuân là 15-28 tạ/ha. Quả chín có màu nâu đen. Hạt có màu xanh nhạt, hình trụ. Hạt to, khối lượng 1000 hạt là 60-70g.

Đậu Xanh V94-208 có đặc tính chống chịu với bệnh vàng lá. Chống chịu trung bình với bệnh đốm lá.

3. Đậu Xanh V94-208 Gieo trồng thích hợp trong vụ Thu Đông và vụ Đông Xuân.

Hình ảnh: Giống đậu xanh (Ảnh minh họa)

20. Đặc tính giống Đậu Xanh V 123

1. Đậu Xanh V 123 được chọn lọc từ dòng hạt to, màu hạt xanh mỡ của tổ hợp lai vc 2768A X Vàng Hà Bấc. Được phép khu vực hóa năm 2000 – Trung tâm Nghiên cứu đậu đỗ.

2. Đậu Xanh V 123 thuộc loại hình thâm canh trung bình. Năng suất trung bình là 20 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 25 tạ/ha. Giống này ra quả tập trung. Thời gian thu hoạch quả chỉ trong vòng 15 ngày. Hạt khá to. Khối lượng 1000 hạt là 70g.

3. Đậu Xanh V 123 Gieo trồng thích hợp trong vụ Hè. Chính vì vậy, giống này được ưu tiên để mở rộng diện tích trong vụ Hè, như là một yếu tố tăng vụ. Các công thức trồng tốt là: Lúa Xuân – Đậu xanh V123 – Lúa mùa muộn. Ngỏ Xuân – Trồng gối đậu xanh V 23 – Nước ngập -Rau vụ Đông. Áp dụng ở đất bãi ngập nước.

21. Đặc tính giống Đậu Xanh Vàng tách Hà Bắc

1. Đậu Xanh Vàng tách Hà Bắc đậu xanh địa phương. Được trồng nhiều ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

2. Đậu Xanh Vàng tách Hà Bắc là giống ngắn ngày. Thời gian sinh trưởng trong vụ Xuân là 65-70 ngày; ở vụ Hè Thu là 55-60 ngày. Năng suất trung bình là 10-12 tạ/ha. Cây có nhiều quả, có đến 25-40 quả trên 1 cây, trung bình là 13-14 quả trên 1 cây. Nhưng quả ngắn. Hạt có kích thước trung bình. Khối lượng 1000 hạt là 55-60g, chất lượng hạt tốt.

3. Đậu Xanh Vàng tách Hà Bắc trồng thích hợp trên các chân đất cát pha, thịt nhẹ, thoát nước ở các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc.

22. Đặc tính giống Đậu Xanh VN89

1. Đậu Xanh VN89 đậu đen, ngắn ngày, được chọn lọc từ tập đoàn giống đậu đen Trung Quốc. Viện Nghiên cứu ngô.

2. Đậu Xanh VN89 có thời gian sinh trưởng rất ngắn. Trong vụ Hè, thời gian sinh trưởng là 52-55 ngày, thời gian từ mọc đến ra hoa là 25-28 ngày. Dạng cây gọn. Sinh trưởng khỏe. Năng suất trung bình là 10-13 tạ/ha. Quả chín tập trung. 2 lần thu hoạch đầu đạt 80% năng suất. Khối lượng 1000 hạt là 80-85g. Hạt xanh lòng, thơm, bở.

3. Đậu Xanh VN89 được ở cả vụ Xuân và vụ Hè. Ở vụ Hè cho năng suất cao hơn, có thể đạt đến 15 tạ/ha. Thời vụ: ở vụ Xuân gieo vào 1-15/3. Vụ hè gieo từ 25/5 đến 15/6. Mật độ trồng là 25-30 cây/m2.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 5-7 tấn phân chuồng + 20 kg N + 60 kg P205 + 30 kg K20.

23. Đặc tính giống Đậu Xanh VN93-1

1. Đậu Xanh VN93-1 được chọn lọc từ tổ hợp lai 047 X Trung Châu. Được công nhận giống năm 1996 – Viện Nghiên cứu ngô.

2. Cây cao 45-75 cm. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh VN93-1 là 70-80 ngày. Năng suất trung bình là 12-14 tạ/ha. Số quả chắc trên 1 cây là 7-16 quả. Hạt có màu xanh mốc. Ruột vàng. Khối lượng 1000 hạt là 42-60g.

Đậu Xanh VN93-1 có đặc tính chống chịu trung bình với bệnh phấn trắng, bệnh đốm nâu. Khả năng chống đổ, chống úng khá.

3. Đậu Xanh VN93-1 trồng được ở cả 3 vụ trên vùng đồng bằng, trung du và miền núi phía Bắc. Thời vụ: ở vụ Xuân gieo vào 1-15/3; ở vụ Hè gieo từ 10/5 đến 10/6; ở vụ Thu gieo vào 1-20/8. Mật độ gieo trồng là 35-40 cây/m2.

Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc tương tự như giống ĐX044.

24. Đặc tính giống Đậu Xanh VX 87E2

1. Đậu Xanh VX 87E2 được chọn lọc từ giống nhập nội có nguồn gốc An Độ. Được phép khu vực hóa năm 1988 – Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam.

2. Chiều cao cây trung bình. Thân lá có màu xanh. Tán lá gọn. ít đổ ngã. Thời gian sinh trưởng Đậu Xanh VX 87E2 ở các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung ở vụ Hè Thu và Đông Xuân là 60-64 ngày, ở vụ Thu Đông là 64-70 ngày.

Năng suất trung bình là 11-13,5 tạ/ha. Ở điều kiện thâm canh tốt có thể đạt 24 tạ/ha. Ra hoa và quả chín rất tập trung. Tỷ lệ thu hoạch lần thứ 1 ở vụ Hè Thu là 70-80%, ở vụ Đông Xuân là 55-75%. Quả mọc chùm, dạng khoe quả. vỏ quả màu đen. Dạng hạt hình trống, hơi thuôn. Hạt màu xanh bóng, dạng mỡ. Khối lượng 1000 hạt là 52-54g.

Đậu Xanh VX 87E2 có đặc tính chống chịu khá với bệnh vàng lá. Chống chịu trung bình với bệnh đốm lá vi khuẩn và sâu đục quả.

Hình ảnh: Giống đậu xanh (Ảnh minh họa)

3. Đậu Xanh VX 87E2 trồng thích hợp trên đất đỏ badan, đất cát pha, đất phù sa ở các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ. Thời vụ; ở vụ Hè Thu gieo vào 10-25/4; vụ Thu Đông gieo từ 20/7 đến 25/8; ở vụ Đông Xuân gieo từ 20/12 đến 10/1. Mật độ trồng là 200.000 cây/ha. Khoảng cách trồng là 50 cm X 10 cm X 2 cây. Có thể trồng xen với các loại cây trồng cạn.

Lượng phân bón cho 1 ha là: 25kg N + 50kg P2O5 + 50kg K20. Phân lân bón lót toàn bộ. Phân đạm và phân kali bón thúc sau khi mọc 14-18 ngày.

Chú ý; Nên trồng trên các chân ruộng có đất tơi xốp thoát nước, ít nhiễm phèn. Ở vụ Đông Xuân, các tỉnh phía Nam, có thể phun nhẹ urê để tăng số hoa và số lần ra hoa.


Hạt Giống Nắng Vàng
Địa chỉ: 23/119 Trung Kính, Cầu Giấy , Hà Nội
Điện thoại: 01676 836 225
Website: https://hatgiongnangvang.com/