Chính sách bảo mật


  • Thông tin mà khách hàng cung cấp cho công ty để thực hiện việc giao hàng, lưu trữ thông tin hoặc để liên hệ trực tiếp khi có chương trình hậu mãi, giới thiệu sản phẩm mới… Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách có thể. Chúng tôi có thể sẽ tiết lộ thông tin trong các tình huống bất khả kháng: liên quan đến pháp luật, quyền lợi của khách…
  • Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin đã cung cấp.
  • Chính sách bảo mật này có thể được thay đổi để phù hợp với công ty và khách hàng.